Skoči na glavno vsebino

Subvencija šolske prehrane

Vloge za uveljavljanje subvencij malice in kosila ni potrebno posebej oddajati. Center za socialno delo določi subvencije za prehrano na  podlagi veljavne odločbe o otroškem dodatku. Šola pridobi podatke o subvenciji preko Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Starši otrok s subvencionirano prehrano so dolžni v primeru odsotnosti otroka upoštevati postopek odjave obrokov, ki velja tudi za ostale učence. Če tega ne storijo, se obrok staršem polno zaračuna.

Dostopnost