Šolska skupnost

Šolska skupnost je skupina učencev naše šole, sestavljena iz predstavnikov oddelkov OŠ Petrovče. Iz vsakega oddelka sta v šolsko skupnost vključena dva učenca.

Naloga šolske skupnosti je ustvariti čas in prostor, v katerem bodo predstavniki učencev prisluhnili drug drugemu, spregovorili o pobudah, kritikah, predlogih in tako predstavljali glas otrok. Pri svojem delu bo šolska skupnost spremljala uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, evalvirala hišna pravila, vzgojni načrt ter podajala pobude za dopolnitve in spremembe pri delu in vsakdanjem življenu šole.

Predstavniki šolske skupnosti se bodo sestali najmanj štirikrat letno, na dva sestanka bo povabljena tudi gospa ravnateljica. Zapisniki vseh sestankov bodo dostopni na šolski spletni strani. Pri aktivnostih bo šolska skupnost delovala v skladu s sprejetim načrtom dela.

Pri svojem delu bo šolska skupnost sodelovala z vsemi zaposlenimi na OŠ Petrovče, z zunanjimi institucijami, s starši in z drugimi.

 

Dostopnost