RaP

V letošnjem šolskem letu bomo izvajali tematsko zelo raznolike delavnice, ki bodo prilagojene starosti učencev. Skrbeli bomo za zdravje, se veliko gibali, kuhali, ustvarjali in se zagotovo kaj novega tudi naučili. Tematsko oblikovane naloge bomo pripravljali učitelji, izvajalci vsebin s področja razširjenega programa (RAP).

Dostopnost