Kontakti – POŠ Trje

Podružnična osnovna šola Trje
Galicija 18e
3310 Žalec

E-pošta: pos.trje@os-petrovce.si
Tel. št. 03 713 19 60

VODJA PODRUŽNICE
Romana GAJŠEK03 713 19 60tromana.gajsek@os-petrovce.si
HIŠNIK
Janko REBERNIK03 713 22 32janko.rebernik@os-petrovce.si
PODALJŠANO BIVANJE
POŠ Trje070 171 873

UČITELJI
Eva BELE03 713 19 60eva.bele@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Mateja BREŽNIK03 713 19 60mateja.breznik@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Maša FILIPIČ03 713 19 60masa.filipic@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Gašper FLORJANC03 713 19 60gasper.florjanc@os-petrovce.si

učitelj predmetnega pouka in podaljšanega bivanja
Maja JAKOB03 713 19 60maja.jakob@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka (začasno odsotna)
Barbara JURJEVEC ŠTOK03 713 19 60barbara.jurjevec@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Gordana KOBALE POTOČNIK03 713 22 36gordana.kobale-potocnik@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Darja KNEZ03 713 19 60darja.knez@os-petrovce.si

druga strokovna delavka v 1. razredu in učiteljica
podaljšanega bivanja
Metoda MOČNIK03 713 19 60metoda.mocnik@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Teja PLEŠNIK03 713 19 60teja.plesnik@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Alenka PODBREŽNIK03 713 19 60alenka.podbreznik@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Silva POHOLE03 713 19 60silva.pohole@os-petrovce.si

učiteljica razrednega pouka
Mojca ŠON03 713 19 60mojca.son@os-petrovce.si

učiteljica podaljšanega bivanja
Veronika UDRIH TAVČAR03 713 22 36veronika.tavcar@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Zala VALENČAK03 713 22 48zala.valencak@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Karmen ZUPANC03 713 22 30
karmen.zupanc@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka
Anita ŽOLNIR03 713 22 49
anita.zolnir@os-petrovce.si

učiteljica predmetnega pouka