Skoči na glavno vsebino

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) 2022

Po prvomajskih počitnicah bodo vsi učenci 6. razredov in 9. razredov pisali Nacionalno preverjanje znanja (NPZ).   

Nacionalno preverjanje znanja zakonsko opredeljujeta Zakon o osnovni šoli  in Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli.

Nacionalno preverjanje za devetošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • sreda, 4. 5. 2022, SLOVENŠČINA,
  • petek, 6. 5. 2022, MATEMATIKA,
  • torek, 10. 5. 2022, KEMIJA.
  • Seznanitev učencev in staršev z dosežki in vpogled bosta potekala od torka, 31. 5. 2022 do četrtka, 2. 6. 2022 po naknadno določenem urniku.
  • Obvestilo o dosežkih pri NPZ bodo učenci prejeli v sredo, 15. 6. 2022.

Nacionalno preverjanje za šestošolce bo potekalo po sledečem urniku:  

  • sreda, 4. 5. 2022, SLOVENŠČINA,
  • petek, 6. 5. 2022, MATEMATIKA,
  • torek, 10. 5. 2022, ANGLEŠČINA.
  • Seznanitev učencev in staršev z dosežki in vpogled bosta potekala od torka, 7. 6. 2022 do četrtka, 9. 6. 2022 po naknadno določenem urniku.
  • Obvestilo o dosežkih pri NPZ bodo učenci prejeli v petek, 24. 6. 2022.

POTEK PREVERJANJA ZNANJA IN POUKA NA DNEVE NPZ

Po prihodu v šolo imajo učenci 6. in 9. razreda malico od 8.00 do 8.15. Po malici se učenci razporedijo po učilnicah in sledijo navodilom učitelja. Učenci pričnejo z reševanjem nalog ob 8.30 in končajo ob 9.30. Po zaključenem Nacionalnem preverjanju znanja pouk po urniku, nadaljujejo s 3. uro pouka. 

Učenci na prvem NPZ prejmejo svojo šifro, ki jo prilepijo na poseben listič. Skrbno jo hranijo, saj bodo imeli z njo možnost dostopa do ovrednotenega testa.  

Pouk za učence 7. in 8. razreda poteka po ustaljenem urniku.

Podrobnosti o NPZ so vam na voljo v dokumentu Informacije za učence in starše, na spletni strani RIC-a: http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/.   

Pripravila: Saša Puntar

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost