Skoči na glavno vsebino

Delo na daljavo – obvestilo staršem

Spoštovani starši,

počasi zaključujemo 4. teden dela na daljavo in gotovo vsi razmišljamo, kdaj se bodo ponovno odprla šolska vrata in bomo začeli tako kot pred 16. marcem. Po drugi strani pa je tudi res, da nič več ne bo tako kot prej …

V tem času smo skupaj opravili veliko dela, vi ste za vaše otroke še pomembnejši in hkrati nam v pomoč, zato vam hvala. Zavedamo se, da je situacija za vas pogosto stresna, ker se ob šolskem delu z otroki srečujete še z drugimi izzivi, ki jih prav gotovo ni malo. Mogoče pa je to tudi priložnost, da se vsi skupaj še bolj kot sicer zavemo vloge in pomena šole v življenju mladih, pa tudi celotne družine.

Hvala za številne povratne informacije o delu vaših otrok, o tem, kako jim gre, kje imajo težave. Odgovori na anketna vprašanja, ki smo vam jih pred časom posredovali, kažejo, da so se otroci v večini navadili na nov način dela, da pa pogrešajo sošolce in učitelje, njihovo razlago, da včasih nimajo motivacije in da je nekaterim posredovanih gradiv v posameznem tednu preveč. Tudi nekateri izmed vas ste nam posredovali podobne informacije, ob tem pa izražate tudi skrb, kdaj se bodo otroci vse to, kar doma predelujejo, še naučili in kako bo z ocenjevanjem.

Z našimi učitelji sledimo smernicam pristojnega ministrstva in drugih institucij, usklajujemo in prilagajamo. Veliko se pogovarjamo o tem, da je narava dela na daljavo, ki jo v tej situaciji prakticiramo, bistveno drugačna od tiste, ko so učenci pri pouku v šoli. Doma gre, se zavedamo, bistveno počasneje in težje. Težko je oceniti in pripraviti primerno količino gradiv in navodil, da ne bo preveč, da pa bomo kljub vsemu uspeli vsaj delno realizirati cilje učnih načrtov in šolsko leto pripeljati k uspešnemu koncu.

Zavedamo se, da vse načrtovane snovi ne bo mogoče predelati, zato učitelji izbirajo le temeljne vsebine, prav tako je naš dogovor, da če je v enem tednu več nove snovi, je v drugem tednu čas namenjen ponavljanju in utrjevanju. Učitelji se trudijo v načrtovano gradivo vključiti drugačne načine dela in s tem vsaj malo popestriti vsakodnevno domačo rutino dela za šolo. Načrtujemo izvedbo kakšnih projektnih dni in dni dejavnosti.

Eden glavnih izzivov sedaj je, kako pri učencih ohraniti motivacijo,  zato se učitelji (nekateri bodo začeli v naslednjem tednu) z njimi srečujejo »v živo« preko videokonferenc, kar učencem zelo veliko pomeni.

Poleg tega z naslednjim tednom uvajamo možnost, da stopijo učenci v stik s posameznim učiteljem preko videoklica, in to v primeru, da bi želeli dodatno razlago, ker kljub pojasnilom preko e-pošte posameznih vsebin ne razumejo ali pa imajo kakšne druge težave. Če bi učenci želeli takšen pogovor, naj učitelju (pri mlajših učencih boste to storili vi) pošljejo e-pošto, učitelj bo določil termin in učencu poslal link za vzpostavitev povezave.

Naj velja ob tem spomniti, da moramo biti pri uporabi sodobnih tehnologij pazljivi, ker lahko prihaja  do zlorab. Posebej velja omeniti, da je kaznivo dejanje kakršno koli snemanje brez soglasja.

V tem času smo z vsemi učenci vzpostavili stik, je pa odzivnost nekaterih precej slaba, kljub številnim pozivom učiteljev. V prihodnje se, če bomo ostali doma, načrtuje začetek ocenjevanja, seveda na prilagojen način, zato je še toliko pomembnejše, da učenci sledijo navodilom, opravljajo naloge in učiteljem takrat, ko je to določeno, pošljejo povratno informacijo o svojem delu. V aprilu bomo več časa namenili utrjevanju in preverjanju znanja ter pripravi na kasnejše ocenjevanje (bodisi na daljavo ali pa v šoli). S strani pristojnega ministrstva pričakujemo do konca naslednjega tedna natančna navodila in spremenjen Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (spremenjeni načini ocenjevanja, manjše število ocen pri posameznem predmetu …), o čemer vas bomo še obvestili, prav tako bodo o začetku, načinih ocenjevanja in kriterijih uspešnosti obveščeni učenci.

Želimo si in verjamemo, da se bomo v šolske klopi vrnili pred koncem šolskega leta, težko pa je v tej situaciji vedeti, kdaj bo to, zato smo načrtovane aktivnosti, ki so vezane na zunanje izvajalce, odpovedali (plavalni tečaj za 1. in 3. r., šola v naravi za 3. r.). O vsem ostalem boste pravočasno obveščeni, ko bomo tudi mi vedeli kaj več o ponovnem začetku.

Spoštovani starši, če v tej posebni situaciji pri delu z vašimi otroki naletite na težave, če ne veste, kako naprej, če menite, da bi otrok potreboval pomoč, obrnite se na razrednika, učitelja ali šolsko svetovalno službo. Gotovo boste skupaj našli način in pot iz stiske … Vedno pa se lahko obrnete tudi name.

Želim vam vesele praznike in ostanite zdravi.

Lepo vas pozdravljam in pozdravite tudi vaše in na nek način tudi »moje« otroke.

Irena Kolar

ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost