Skoči na glavno vsebino

Botrstvo v Sloveniji

Program Botrstvo v Sloveniji, pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, je namenjen otrokom in mladostnikom iz družin v stiski iz vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

Skozi Botrstvo si prizadevamo za zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov. Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti enakovrednejše pogoje v primerjavi z vrstniki, vključevanje v šolske in obšolske dejavnosti, organiziran prosti čas, pogosto pa jim preko Botrstva omogočamo tudi dostop do šolske prehrane in osnovnih potrebščin za življenje.

S pomočjo botrov otroci dobivajo priložnost za ustvarjanje lepše prihodnosti, prizadevamo pa si tudi za sistemske spremembe, ki bi omogočile lažje in dostojnejše življenje družinam v stiski.

Otrokom in mladostnikom lahko pomagate tako, da postanete boter ali darujete v sklad programa Botrstvo v Sloveniji.Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje dobili ponudbo za sodelovanje v programu Botrstvo v Sloveniji. S program želijo/želimo učinkovito pomagati otrokom do enakih možnosti za izobraževanje in zdrav razvoj. 

V program so vključeni otroci od 3. do 18. leta starosti iz vse Slovenije, ki so zaradi težje finačne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije kakorkoli prikrajšani.

Kdo je lahko prejemnik sredstev?

Prejemnik sredstev botrstva je izbran s strani predlagatelja glede na namen vključitve otroka v program Botrstvo v Sloveniji oziroma glede na namen porabe sredstev. V osnovi so tako prejemniki sredstev vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, društva za preživljanje prostega časa, glasbene šole in drugi, ki upravljajo s sredstvi in skrbijo za namensko porabo. V kolikor je pomoč iz programa Botrstvo v Sloveniji potrebna za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin, zdravil ter mesečnih vozovnic za javni prevoz ali druge namene, ki jih ni mogoče uresničevati preko pravne osebe, so prejemniki sredstev lahko tudi fizične osebe – otrok sam ali njegovi bližnji družinski člani.

Kako lahko pridobite tovrstno pomoč?

  • izpolnite priloženo vlogo (samo tiste dele, kjer je navedeno, da izpolnijo starši/skrbniki)
  • priložite kopijo vloge o otroškem dodatku

– Zveza prijateljev mladine nakaže denar šoli za vašega otroka, s katerim šola poravna stroške dejavnosti (glasba, šport, razno), šolske izlete, tabore, delno plačilo šole v naravi, šolske potrebščine, šolske pripomočke, oblačila, obutev, higieno, priboljške za otroka, dietno prehrano in podobno.  Sredstva niso namenjena dolgovom šoli in plačevanju stroškov eA. 

Več informacij najdete na spletni strani https://www.boter.si/.

VLOGO izpolnite in jo predajte šolski svetovalni službi.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost