Skoči na glavno vsebino

Pravila za sodelovanje pri pouku na daljavo

· V času učne ure na daljavo je obvezna uporaba kamere pri uri. Izjeme (zaradi tehničnih omejitev) je potrebno vnaprej dogovoriti z razrednikom .

· Pri komuniciranju na daljavo upoštevaj bonton, bodi strpen in prijazen. Obnašaj se tako, kot želiš, da se drugi do tebe.

· MS Teams je namenjen izključno šolskemu delu in ne komuniciranju med vami. Za to imate na razpolago druge aplikacije.

· Za videokonferenco se pravočasno prijavite in pripravite učne pripomočke. Spremljajte koledar srečanj v živo, saj bo veliko učnih ur pri posameznem predmetu speljanih po urniku.

· Učitelj vodi uro, sprašuje in daje besedo, posreduje navodila in ostale pomembne informacije.

· V aplikaciji MS Teams je na zaslonu vidnih do 9 oseb. Ves čas poteka ure imate kamero in mikrofon med razlago ali reševanjem nalog izklopljen. Vklopite ga na zahtevo učitelja.

· V kolikor želite besedo, se prijavite z dvigom roke.

· Zasebni pogovori (KLEPET) so prepovedani; v skupni KLEPET/POGOVOR se oglasite, tj. napišete, le v primeru kakršnih koli tehničnih težav.

· Snemanje sestankov (učnih ur) je PREPOVEDANO (kazenska odgovornost).

· Pri uri ne jeste, ne žvečite in se ne igrate (ne z igračami, ne s telefonom, ne z družinskimi člani ali domačimi živalmi).

· Neupoštevanje navodil učitelji beležijo in se kaznuje skladno s pravili šolskega reda.

· Delo na daljavo je namenjeno samo vam – učencem – in ne staršem ali drugim sorodnikom. Starši vam morajo zagotoviti računalnik, miren prostor ter poskrbeti za vašo udeležbo pri pouku na daljavo.

· Za vse izostanke morajo starši po elektronski pošti poslati opravičilo razredniku.

· Redno spremljajte tudi obvestila na šolski spletni strani.

Kolektiv OŠ Petrovče

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost