Vozni red OŠ Petrovče

PRIHODI V ŠOLO

BRNICA

Kombi Spodnja Brnica, Petrovče

 

6.50-7.04

VELIKA PIREŠICA

Avtobus Velika Pirešica: Krušič, Velika Pirešica, Trje, Petrovče

 

6.58-7.20

GALICIJA

Avtobus Galicija: Gorica, Podgora, Galicija, Trje, Petrovče

 

6.43-7.20

LEVEC

Avtobus Levec, Drešinja vas, Petrovče

 

7.00-7.10

KASAZE

Avtobus Liboje, Kasaze, Petrovče

 

7.15-7.25

 

Avtobus Mirosan, redna linija

 

7.04-7.16

 

ODHODI IZ ŠOLE

PONEDELJEK, TOREK, SREDA, ČETRTEK

BRNICA

Kombi Petrovče, Spodnja Brnica

13.20

1. avtobus VELIKA PIREŠICA+GALICIJA

Avtobus: Petrovče, Mala Pirešica, Velika Pirešica, Galicija, Zavrh, Krušič

 

12.30-13.15

2. avtobus GALICIJA+VELIKA PIREŠICA

Avtobus : Petrovče, Mala Pirešica,  Trje, Galicija, Zavrh,  Podgora, Gorica, Velika Pirešica

 

13.25-14.03

LEVEC

Avtobus Petrovče, Drešinja vas, Levec

 

13.25-13.42

KASAZE

Avtobus Petrovče, Kasaze, Liboje

 

13.25

REDNA LINIJA

Avtobus, redna linija, pred cerkvijo

Petrovče, Kasaze, Liboje, Mirosan

 

14.03, 14.58

REDNA LINIJA

Avtobus, redna linija

Petrovče, Drešinja vas, Levec

 

12.45;13.11;13.30;13.34;13.36;

13.46;14.26;14.37;14.41;14.45

3. AVTOBUS

Avtobus v vse smeri: Petrovče, Krušič, Trje, Galicija, Gorica

14.50-15.34
PETEK

1. AVTOBUS OB PETKIH

Avtobus Kasaze in Levec

Kombi Brnica

Avtobus Velika Pirešica

Avtobus Galicija

 

12.30

2. AVTOBUS OB PETKIH

Samo za učence, ki imajo ob petkih 6. ur pouka

Avtobus Kasaze in Levec

Avtobus Velika Pirešica, Galicija

 

 

 

13.25

13.25