Razredi

OŠ Petrovče in POŠ Trje 2019/2020

Fantje Dekleta Skupaj
279 256 535

OŠ Petrovče

Oddelek Skupaj Fantje Dekleta

1.A

Dragica Žibret, Maruša Kolar

20 8 12

1.B

Marjeta Kvas, Maruša Kolar

19 9 10

2. A

Darja Glušič

15 10 5

2. B

Rebeka Ros

15 10 5

3. A

Sergeja Dvornik

15 5 10

3. B

Marika Divjak

15 5 10

4. A

Milena Jager

23 11 12

4. B

Sonja Rebernik

21 12 9

5. A

Damjana Kopriva

20 11 9

5. B

Valentina Ašenberger

23 11 12
 RAZREDNA STOPNJA
186 92 94

6. A

Zala Valenčak, Albina Vahen

20 10 10

6. B

Brigita Oberžan, Jerica Dobnik

20 9 11

6. C

Špela Vadlan Jaušovec, Saša Puntar

19 9 10

7. A

Anita Seles Držan, Vera Čretnik

23 12 11

7. B

Gordana Kobale Potočnik, Veronika Udrih Tavčar

22 10 12

7.C

Sergeja Harinski, Karmen Zupanc

23 12 11

8. A

Polonca Počivalšek, Olga Drobež

24 13 11

8. B

Natalija Leber Sevnik, Slavica Kobal

25 13 12

9. A

Marjana Lešnik, Veronika Melavc

24 18 6

9. B

Anita Žolnir, Suzana Filipčič

24 17 7
PREDMETNA STOPNJA
224 123 101
RAZREDNA in PREDMETNA STOPNJA
410 215 195

POŠ Trje

Oddelek Skupaj Fantje Dekleta

1. aT

Silva Pohole, Darja Knez

25 14 11

2. aT

Mateja Brežnik

24 11 13

3. aT

Alenka Podbrežnik

16 7 9

3. bT

Metoda Močnik

15 6 9

4. aT

Maja Jakob

16 9 7

4.bT

Eva Bele

15 9 6

5. r.

Romana Gajšek

14 8 6
POŠ TRJE 125 64 61