POŠ Trje

V spodnji razpredelnici si lahko ogledate interesne dejavnosti, ki bodo letos na voljo na POŠ Trje. Za prijavo na želeno interesno dejavnost prosimo, da izpolnete naslednji obrazec.

OPOMBA: če želite svojega otroka prijaviti na več interesnih dejavnosti, morate za vsako dejavnost izpolniti nov obrazec.

Interesna dejavnost Ime in priimek Razred A urnik B urnik
Cici zbor Mateja Brežnik 1. in 2. razred četrtek, 6. ura četrtek, 6. ura
Folklora Helena Turnšek 1. do 5. razred sreda 6. ura sreda 6. ura
Knjižnica Alenka Podbrežnik 1. razred četrtek, 7.00 – 7.25 četrtek: 7.00 – 7.25
Alenka Podbrežnik 2. do 5. razred torek, 7.00 – 7.25 torek: 7.00 – 7.25
Likovni krožek Maja Jakob 2. in 3. razred ponedeljek, 6. in 7. ura /
Otroški pevski zbor Anita Žolnir 3. do  5. razred četrtek, 6. in 7. ura četrtek, 6. in 7. ura
Planinski krožek Teja Plešnik 1. do 5.razred sobota sobota
Silva Pohole 1. do 5. razred sobota sobota
Plesni krožek Rebeka Ros 4. in 5. razred ponedeljek, 7. ura ponedeljek, 7. ura
Pravljični krožek Metoda Močnik 1. in 2. razred sreda, 6. ura sred, 6. ura
Vesela šola Romana Gajšek 4. in 5. razred torek, 6. ura torek, 6. ura
Vrtnarski krožek Silva Pohole 1. in 2. razred petek, 6. ura petek, 6. ura