Delo na daljavo – obvestilo o ocenjevanju

Spoštovani starši, drage učenke in učenci,

 

v tokratnem obvestilu vas želim seznaniti z osnovnimi in splošnimi informacijami o ocenjevanju znanja na daljavo, ki sta nam jih posredovala pristojno Ministrstvo in Zavod RS za šolstvo, pa tudi z bolj konkretnimi, ki se tičejo naše šole.

Vemo, da ste se v minulih šestih tednih vsi trudili po svojih najboljših močeh; na tem mestu še enkrat velika zahvala vam, spoštovani starši. Morda ima kdo od vas, učenci, še kakšne rezerve, za katere verjamemo, da jih bo pokazal v naslednjih dnevih (tednih), ko bo steklo ocenjevanje. Zavedamo se, da nimate vsi optimalnih pogojev za delo na daljavo, da vam tudi učitelji v tem času ne morejo nuditi takšne opore pri učenju, kot bi vam jo lahko v šoli, čeprav se zelo trudijo iskati različne poti in načine do vas … Prav tako vemo, da imate v teh časih v družinah različne skrbi, kljub temu pa verjamemo, da bomo izziv, ki je pred nami in ga moramo izvesti, izpeljali uspešno, tako kot smo že marsikaj v času, ko vsi skupaj delamo na daljavo.

 

Glavni poudarki sprememb Pravilnika o ocenjevanju, ki so zapisani v sklepu ministrice, in priporočila ZRSŠ

  • Ocenjevanje znanja se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno, učitelj lahko uporablja različne načine. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri predmetu oceni vsaj enkrat.Učenec mora imeti možnost, da negativno oceno popravlja še najmanj enkrat, prav tako pa ima tudi možnost izboljšanja ocene.
  • Pred ocenjevanjem se najprej izvede preverjanje znanja.
  • Pri ocenjevanju imajo prednost oblike, kot so: izdelek, projekt, seminarska naloga, poročilo, ustno ocenjevanje; ne priporoča se pisnega ocenjevanja.
  • Učitelji določijo načine in kriterije ocenjevanja, jih uskladijo v okviru strokovnih aktivov na šoli in z njimi seznanijo učence.
  • Učitelji posameznega oddelka uskladijo roke in načine ocenjevanja.
  • Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene pretežno izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca, pri tem pa naj upoštevajo tudi napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo (njegov trud in odzivnost) in pridobljene ocene v tem obdobju.
  • Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj dvakrat v šolskem letu, pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje oceni najmanj trikrat, pri tem pa velja, kot je omenjeno že zgoraj, da mora imeti učenec pri vsakem predmetu, tudi izbirnem, v drugem ocenjevalnem obdobju VSAJ ENO oceno.
  • Učencem 1. in 2. r. se oceni napredek pri doseganju standardov znanja, pri čemer se upošteva, da so le-ti praviloma postavljeni na ravni triletja in bo kakšen primanjkljaj mogoče nadomestiti v 2. ali 3. r.
  • Učenci lahko v 7. in 8. r., če so ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni pri največ treh predmetih (po starem pravilniku dveh), opravljajo popravne izpite, in to največ trikrat (prej dvakrat).
  • https://www.gov.si/novice/2020-04-17-priporocila-za-ocenjevanje-znanja-v-osnovni-soli/

 

Kako se bomo ocenjevanja lotili pri nas?

Najprej z veliko mero srčnosti in zavedanja posebne situacije. Skupaj z vsemi učitelji smo ob upoštevanju priporočil pripravili načrte ocenjevanj pri posameznih predmetih za vse oddelke od 4. do 9. razreda (roki in načini ocenjevanja). Podatki so zajeti v tabelah, ki bodo na voljo od ponedeljka, 27. 4., na šolski spletni strani, na običajnem mestu, kjer učenci dostopajo do gradiv.

Pri predmetih, kjer imajo učenci že vsaj eno oceno v 2. ocenjevalnem obdobju (so jo pridobili med 2. 2. in 13. 3.), jim le-te ne bo več potrebno pridobiti, razen seveda, če je ta ocena negativna in jo bo posameznik popravljal ali pa bo želel oceno izboljšati. V posameznem oddelku ali skupini so tako lahko učenci, ki bodo oceno še morali pridobiti, in tisti, ki jo že imajo. Seveda se lahko tudi ti dogovorijo, da opravijo posamezno nalogo in si pridobijo oceno, če bi želeli, ni pa nujno.

Kljub temu da učenec pri posameznem predmetu ne bo več ocenjen, bo do konca šolskega leta, ko se bodo ocene zaključevale, še vedno sledil navodilom učiteljev in opravljal domače delo. Pri zaključni oceni se bo, kot je že navedeno, upošteval tudi napredek v času šolanja na daljavo.

Glede na to, da bo mesec maj v večini namenjen pridobivanju ocen pri predmetih, kjer je to še potrebno, bo tudi obseg gradiv za domače delo od 4. 5. dalje zmanjšan in obveznosti razporejene na obdobje dveh ali treh tednov. Ne bo več tedenskih (ali v zelo majhnem obsegu), to pa zato, da si bodo lahko učenci lažje razporedili čas, namenjen pripravi na ocenjevanje.

Pri organizaciji in razporejanju časa, namenjenega šolskemu delu in pripravi na ocenjevanje, bo lahko učencem predmetne stopnje v veliko pomoč predlagan urnik za opravljanje šolskih obveznosti z vključenimi načrti ocenjevanj in bo tudi na voljo na šolski spletni strani oz. na običajnem mestu, kjer dostopajo do gradiv. Urnik za teden od 20. do 24. 4. je že na voljo in si ga lahko kot primer ogledate. Pripravljen bo tudi za vse tedne, ko bomo še delali na daljavo.

Natančna navodila o poteku ocenjevanja vam bodo oz. so vam že posredovali posamezni učitelji (za mlajše učence na starševske naslove, za starejše pa kar na njihove).

Z načrtom ocenjevanja od 1. do 3. r. vas bodo seznanile razredničarke.

 

Spoštovani starši, učenke in učenci, vse nas čaka eno posebno obdobje, ki ga ne poznamo in v vseh nas zbuja tudi občutke strahu in negotovosti, vedite pa, da vam bomo pomagali, stali ob strani in ravnali v vaše dobro, ob tem pa verjamemo, da se boste tudi vi potrudili po svojih najboljših močeh.

Vse vas lepo pozdravljam in vam želim, da se v prihajajočih prazničnih in počitniških dnevih odpočijete. Ostanite zdravi.

Irena Kolar, ravnateljica

Morda vam bo všeč tudi...