8. razred

8. A oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina  10.  19.
matematika 18.  16.  20.
angleščina  19.
nemščina 2
likovna umetnost
glasbena umetnost  26.
geografija  22.
zgodovina  14.  2.
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika  18.  27.
kemija  16.
biologija  14.  21.
tehnika in tehnologija

 

8. B oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina  10.  19.
matematika  18.  16.  20.
angleščina  19.
nemščina 2
likovna umetnost
glasbena umetnost  29.
geografija  22.
zgodovina  14.
domovinska in državljanska kultura in etika
fizika  18.  27.
kemija  16.
biologija  14.  21.
tehnika in tehnologija