6. razred

 6. A oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina  17.  28.  13.  9.
matematika  21.  9.  16.  18.
angleščina  12.
drugi tuj jezik (nemščina)  25.
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija  20.
zgodovina  14.  2.
naravoslovje  14.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo

 

 6. B oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina  17.  28.  13.  9.
matematika  21.  9.  16.  18.
angleščina  12.
drugi tuj jezik (nemščina)  25.
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija  20.
zgodovina  14.  2.
naravoslovje  14.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo

 

 6. C oktober november december januar februar marec april maj junij
slovenščina  17.  28.  13.  9.
matematika  21.  9.  16.  18.
angleščina  12.
drugi tuj jezik (nemščina)  25.
likovna umetnost
glasbena umetnost
geografija  20.
zgodovina   14.  2.
naravoslovje  14.
tehnika in tehnologija
gospodinjstvo